Subsidie voor de ontwikkeling van meertalig websites of webshops

Kmo’s waarvan de exploitatiezetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, kunnen een forfaitaire subsidie bekomen bij Flanders Investment & Trade (FIT) voor de externe ontwikkeling én vertaling van meertalige websites of webshops ter ondersteuning van export-inspanningen.

De tussenkomst bestaat uit een forfaitaire bijdrage van € 3.000 per goedgekeurd dossier (voor kmo’s met weinig subsidiedossiers bij FIT in het verleden bedraagt de forfaitaire bijdrage € 4.500).

Wie komt in aanmerking

Deze steunmaatregel staat open voor kmo’s  met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest.

Wat komt in aanmerking

Je kan van FIT steun krijgen bij de externe ontwikkeling én vertaling van digitale internationale commerciële bedrijfscommunicatie:

  • meertalige websites of webshops
  • sociale media uitgevoerd door externe specialisten

Wat zijn de voorwaarden

  • U vraagt de subsidie aan in naam van uw kmo, ondernemersorganisatie of (gemengde) kamer van koophandel.
  • Uw onderneming of organisatie heeft een Belgisch ondernemingsnummer.
  • Uw onderneming of organisatie is in orde met de sociale en fiscale wetgeving.
  • Uw onderneming of organisatie heeft alle verbintenissen ten aanzien van FIT nageleefd.
  • U krijgt voor de aanmaak of vertaling geen financiële steun van een andere instelling of overheid.
  • De goederen en/of diensten waarvoor de digitale commerciële bedrijfscommunicatie wordt aangemaakt, creëren bij de productie, verwerking of prestatie een duidelijke toegevoegde waarde in het Vlaamse Gewest. Hierbij wordt in eerste instantie gekeken naar de rechtstreekse arbeidsplaatsen.
  • Alleen ondernemingen die externe facturen kunnen voorleggen voor minstens de helft van het subsidiebedrag, exclusief BTW, kunnen in aanmerking komen voor deze steunmaatregel.
  • U gebruikt het FIT logo op uw website of  webshop , met de vermelding “This website/webshop/movie  is developed with the support of:”.

De aanvraag verloopt via de website www.flanderstrade.be .

Meer info: info.pdf ,  Vlaio website  of Flanders investment and trade website

Deel dit bericht

SARAH WILSON

digital agency

Zoek op de site: